VI HJÄLPER DIG LÄGGA DITT LOKALPUSSEL

  • Projektleder och genomför arbetsplatsförändringar
  • Genomför översyn av er lokalservice för att finna kostnadseffektivitet i er leverans
  • Bistår i kommunikationen med medarbetarna vid förändringar i fastigheten och serviceleveransen

 

FLYTT - NYINSTALLATION - SERVICEÖVERSYN - KOMMUNIKATION